Kreu 2018-06-18T07:48:11+00:00

Cilësia nuk është kurrë rastësore;
është gjithmonë rezultat
i një përpjekje inteligjente

Respektimi i jetes, baza
per vazhdimesine e aktivitetit.

Manaxhimi i energjise
dhe zhvillimi ekonomik
i kompanive

Learn More

Riakreditim dhe Zgjerim
i fushave te akreditimit.

Çertifikimi i kompanive: një çelës për cilësinë dhe konkurrencën në treg si dhe një mjet besimi për Administratën Publike.

Çertifikata Ime

Çfarë bëjmë

Çertifikime

Metodologjia e vleresimit te efektivitetit dhe efikasitetit ne proceset e biznesit.

Çertifikime

Lexo më shumë!

Inspektime

Vleresimi I sherbimit dhe inspektimi I zbatimit te kerkesave ligjore.

Inspektime

Lexo më shumë!

Laborator

Garanci dhe besueshmëri ne monitorimin e cilesise dhe sigurise.

Teste Laboratorike

Lexo më shumë!

Academy

Aktivitet strategjik ne arritjen e kualifikimeve dhe rrugen drejt suksesit.

Academy

Lexo më shumë!

Fokusi Ynë

Strategjite e zhvillimit të biznesit ne sektorin e mjedisit, energjitikes dhe sigurise.

Focus Areas

Lexo më shumë!
0
ORË TRAJNIMI
0
DITË INSPEKTIMI
0
TESTE LAB
0
DITË AUDITIMI

Media

ONLINE AQSCERT

Regjistri On-line AQSCERT
Kërkimi konsiston në verifikimin e vlefshmërisë së cdo certificate.

 

 Mënyra e kërkimit të klientit:
Kërkimi i subjektit ka dy elemente të detyrueshëm për plotësim; Emrin e subjektit dhe nr e certifikatës.
Vendosni emrin e saktë të subjektit në kuadratin bosh ( emri ), pastaj vendosni numrin e saktë të certifikatës në kuadratin bosh
(AQS/x/xxxxxxx)dhe shtyp “Kërko”.
Nëse kërkimi juaj nuk jep rezultatin e pritur, zyra e certifikimit është në dispozicionin tuaj për të verifikuar menjëherë statusin e vlefshmerisë në cdo certifikatë.”