Vende Vakante

Vende Vakante 2018-06-14T12:18:25+00:00

AQSCERT është vazhdimisht në kërkim të talenteve të reja për të cilët organizmi ynë ofron mundësi për të punuar me standarte ndërkombëtare, multisektoriale dhe të ndërlikuara, në kushte të kënaqshme përfshirjeje.

Punoni me Ne

Struktura AQSCERT

Strukturat tona jane te ndara ne 4 sektore:

–  Sektori i Certifikimit

–  Sektori i Inspektimit

–  Sektor i Trajnimeve

–  Laboratori

AQSCERT eshte gjithmone ne kerkim te specialisteve dhe teknike te fushave te ndryshme, me qellim qe ti beje pjese te grupit te saj. Te gjitha sektoret perbejne nje mundesi te mire ngritje profesionale dhe teknike.

Per te aplikuar per vende pune prane AQSCERT, mjafton te dergoni CV tuaj sebashku me dokumentacionin shoqerues te saj prane sektorit te zhvillimit, kerkimit dhe administrates dhe ai sebashku me stafin teknik te sektorve te tjere do te vleresoje mundesine e perzgjedhjes ne nje nga sektoret e AQSCERT.

PUNONI ME NE

AQSCERT është vazhdimisht në kërkim të talenteve të reja për të cilët organizmi ynë ofron mundësi për të punuar me standarte ndërkombëtare, multisektoriale dhe të ndërlikuara, në kushte të kënaqshme përfshirjeje. Gjithashtu punonjësit e saj, AQSCERT i stimulon me plane trajnimesh dhe karriera të orientuara drejt rritjeve të ndryshme profesionale dhe personale.

Eja dhe bashkohu me Grupin tonë!