Akreditime

Akreditime 2018-06-12T18:54:10+00:00

Riakreditim dhe Zgjerim i fushave te akreditimit.

AQSCERT ne fillim te vitit 2018 ka perfunduar me sukses riakreditimin e tij per standartet ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 20000-1, ISO 27001,  si dhe ka zgjeruar fushat e sa te akredituara per standartet ISO 22000 dhe ISO 50001.