Training Plans AQSCERT

Training Plans AQSCERT 2019-03-29T14:51:12+00:00

Project Description

Trajnimi është një aktivitet strategjik për cdo Organizëm meqënëse rritja e burimeve eshtë e rendësishme për suksesin e kompanive. Duke përkthyer kompetencat e veta teknike në trajtimet profesionale, AQSCERT propozon një kalendar të pasur me kurse trajnimi në fushën e Cilësisë,Shëndetit dhe Sigurisë, Mjedis dhe Përgjegjësise Sociale, Siguri Informaci dhe Siguri ne pune.